Kombinera plankens bredder för rätt totalbredd

Utnyttja en av fördelarna med att blanda olika bredder!

Knappa in den önskade totalbredden i mm här:

Maximalt övermått (spill) i mm här:

Du kan ändra och knappa in egna bredder i fälten nedan (eller radera någon bredd för att utesluta den):

Resultatet dvs antalet av varje bredd och totalbredd/övermått för varje kombination visas i tabellen nedan. Tabellen är sorterad med minsta övermått först.

 
Antal rader Antal rader Antal rader Antal rader Antal rader Övermått