Våra golv kostar betydligt mer i inköp än ett vanligt lamell-parkettgolv. Men utslaget under sin livslängd på 100-200 år blir det tvärtom en lägre kostnad. Ett massivt trägolv tål slitage av flera generationer och kan vid behov slipas om många gånger.

Breda golvplank från Ängavången Ekgolv

Vårt trä kommer alltid från Sverige och oftast från Skåne. Furutom att vi minimerar transporterna och producerar lokalt innebär det också ett stöd för ett mer variationsrikt skogsbruk. Eken trivs bäst och får bäst kvalitet i blandskog där vi också finner mångfald, artrikedom och höga naturvärden. Vi betalar bra för den fina råvaran och skogsägarna får ett lönsamt alternativ till det dominerande plantageskogsbruket av gran. Läs mer på vår hemsida blandskog.se

Från en av våra exkursioner i blandskogen Ängavången

De flesta av våra konkurrenter köper sitt virke från Tyskland, Vitryssland eller USA. Produktionen av ek bidrar till den biologiska mångfalden i dessa länder. Det är bra, men Sverige är ett av de länder i världen som är i störst behov av ökad variation i skogsbruket. Dominansen av gran är total i vårt land. Ängavången Ekgolv och websidan blandskog.se fungerar som inspiration och förebild för allt fler skogsägare att lägga om sitt skogsbruk till minskad granplantering.

Från vår exkursion 2016 i Ängavången med Spillkråkan, ett nätverk av kvinnliga skogsägare.

 

Att bygga i trä är positivt ur klimatsynpunkt. I stället för utsläpp av CO2 som betong och stål ger upphov till, så binder träet kol som träden under sin livstid fångat in ur luftens CO2. Att bygga i betong är negativt för klimatet medan trä är klimatpositivt. För maximal klimatnytta bör det trä som används stanna i byggnaden under lång tid. Inte som konventionella parkettgolv rivas ut och ersättas efter bara 20-40 år utan ligga kvar mångdubbelt längre.

 

Vi glömmer inte vårt ursprung där våra förfäder i generationer varit skogsbönder. Därför stöder vi GoodWood-projektet som drivs av stiftelsen ECO Innovation Foundation. Projektet syftar till att stödja små familjeskogsbruk i länder i syd. Oftast är skogarna sönderhuggna och degenererade. Förbättrad skogsvård och lokal förädling av skogsråvaran kan radikalt förändra situationen för dessa skogsbönder i länder som Chile och Mozambique.