Skillnaden mellan not och spånt respektive not och fjäder

Denna bild har vi lånat från tyska Vikipedia. Den visar 2 sätt att sammanfoga plank eller parkettstavar. De flesta av våra konkurrenter använder not och spånt, vänstra bilden, medan vi använder not och (lös) fjäder. Lite gammeldags kanske, men vi menar att detta fortfarande har många fördelar och att en av de viktigaste fördelarna beror på modern golvläggningsteknik. När man limmar golvplankorna ner mot underlaget, så vill man inte använda våld och slå in en bräda i föregåenda brädas spånt. Det blir kladdigt med risk att lim kommer emellan.

Vi har not runt om och levererar lösfjäder i två olika utföranden beroende på om golvet ska limmas eller skruvas mot underlaget. Vid limning sitter fjädern lite lösare i noten och går lätt att lägga. Fjäderns uppgift vid limning är att hålla golvplanken på plats tills limmet härdat. Däremot när golvet skruvas genom fjäder och not ner mot underlaget, ska fjädern sitta hårt i plankan. Vi levererar då en fjäder som är 0,1 mm tjockare.

Den andra anledningen är att hushålla med det dyrbara ekvirket. Med not och fjäder kan man ta ut 10 mm bredare golvplank ur samma änme än då man hyvlar spånt som behöver dessa 10 mm. Våra kunder vill ha breda golvplank.

Ibland kan man förhöja utseendet hos det vackra trämönstret genom att vända en bräda så att dess mönster passar bättre mot den föregående. Det kan man göra när man har not runt om, men inte med brädor med spånt.

Med not runt om kan man bygga vidare i två riktningar från lagda plank. Vid behov kan man därför påbörja läggningen mitt i rummet. Och om golvet skulle bli kraftigt skadat och några plank behöver bytas, så blir det enklare med lös fjäder.

Lite mer yta ur samma ämne och lite enklare produktion hjälper oss att hålla ner priset på ditt golv.

Åter till Golvtips.

Dela: