Golvtips: Hellimning är bästa metoden för trägolv på värmegolv. På undergolv av trä kan man skruva eller hellimma. Om underlaget är betong bör man hellimma. Att hellimma trätiljor direkt mot undergolvet är en metod, som utvecklats mycket på senare år.  Den fungerar bra på värmegolv och ger en bra värmeöverföring och dessutom god akustik. 

Vi använder lös fjäder av flera olika anledningar, bland annat för att underlätta läggningen, läs mer här.

Golvtips: Våra konkurrenter:  Det finns väldigt många som tillverkar trägolv. Klicka här för en någorlunda komplett lista över de som levererar massiva ekgolv.

Golvtips: Fas är fusk  Om du tittar på färdigslipade (och oljade) golvtiljor i golvaffären, så kan du se att de oftast har en avfasad kant mot nästa tilja. Avsikten är att dölja de små höjdskillnader som uppstår mellan olika tiljor trots hög precision i tillverkningen. Resultatet blir små ”rännor” i det färdiga golvet, smuts och dammsamlare. Ett vackrare och tåligare tiljegolv får man om man slipar och oljar efter läggningen. ”Fas är fusk” tycker vi.

Golvtips: Använd luftfuktare På vintern kan luften bli mycket torr inomhus, RH (relativ fuktighet i luften) kan bli så låg som 25-30%  Då är ”jämnviktsfuktkvoten” i trä under 6% och virket kommer att långsamt torka ner till denna nivå. Varje tilja blir då någon procent smalare än då den lades (vid kvot 7-8%) och små springor mellan varje tilja uppstår. Ju bredare plankor desto mer krympning räknat i tiondels mm.  Lösningen heter luftfuktare. Håll RH på minst 40-45%, så mår både människor och trägolv mycket bättre.

Golvtips: En fris runt väggarna gör att man kan passa in mönstret innanför frisen, så att det inte blir en massa småsågande och småbitar. Frisen kan också rätta till vinklarna i ett rum i ett äldre hus.

Golvtips: Diabasplattor i hörnen där frisbrädan viker av i stället för att gera. Elegant och vackert.

Golvtips: Placera en sheltie eller collie på ekgolvet.

Golvtips: En artikel omträgolvens historia. Läs här.