Vårt skogsbruk uppmärksammas och prisas

Under den senaste tiden har vårt naturnära skogsbruk uppmärksammats på flera sätt. Det började 6 april med ett besök från SLU i Alnarp.

På SLU, som bedriver utbildning i skogskunskap, måste man som på andra håll sköta utbildningen på distans. Jörg Brunet och Magnus Löf kom därför på besök till Bosarp och Ängavången för att spela in en film som ska användas inom Masters-utbildningen Euroforester. Det är en utbildning med många deltagare från andra länder och sponsras av Skogssällskapet och IKEA. Läs mer här: https://www.skogssallskapet.se/…/2017-06-13…
Med som filmare och regissör var doktoranden Andis Zvirgzdins, en av många internationella studenter på SLU Alnarp.
Det känns verkligen hedrande att få vara med på ett hörn och utbilda unga skogsentusiaster. Det är också vid SLU i Alnarp som Emma Sandell Festin, vår styrelsemedlem och medansvarig för Bosarpsmodellen, har utbildat sig och doktorerat.

Ängavången

Här syns Jörg och Magnus vid vår fina tvilling-ek, som ofta används för att rama in ett foto, som här nedan vid en av exkursionerna i höstas.

Den 28 maj var det dags för en vår-exkursion, denna gång främst med arkitekter, som intresserat lyssnade på Emma och Lennart när de beskriver skogsbruk enligt Bosarpsmodellen:

Ängavången visas upp

Efter att avslutningsvis ha tittat in i vårt blivande “Showroom” på gården, ställde alla upp på en gruppbild:

Exkursion i Ängavången

Syftet med exkursionerna är dubbelriktat: 1. Att marknadsföra vår trägolv med hjälp av skogen för arkitekter och kunder. 2. Att marknadsföra vår skogsbruksmodell för skogsägare och virkesleverantörer.

En bekräftelse på att det fungerar fick vi samma kväll, då Lennart hedrades av Naturskyddsföreningen och fick motta (digitalt förstås) deras skogspris för 2021.

Jonas Rudberg, Naturskyddsföreningen till vänster kom idag 17 juni med priset en nattskärra snidad i lind av konstnären Kenneth Derlow. Lennart passade på att visa skogen och berätta om skötselmodellen.

Pressmeddelande finns här

Hur gick det då med filmen till skogs-studenterna? Jo, enligt Magnus Löf gillades den skarpt och därför har vi lagt upp den på YouTube, så att även andra kan studera skötsel av blandskog enligt Bosarpsmodellen:

Vi avslutar med en bild från exkursionen:

Exkursion i Ängavången

 

Dela:

Torups slott

Torup är ett av Skånes bäst bevarade slott från 1500-talet. Sedan 1970 tillhör slottet och egendomen Malmö Stad. Även långt tidigare var den fina bokskogen som tillhör slottet ett omtyckt utflyktsmål för malmöborna. Det förstår man av vistexten till “Skånska Slott och Herresäten” som Edvard Persson sjöng och spelade in på skiva 1929:

“På utflykt till bokskogen Malmöbon glor upp
Till raden av strålande fönster på Torup”

Foto från Wikipedia

2006 drabbades den stora stallbyggnaden av en brand och ett massivt återuppbyggnadsarbete utfördes. 2019 påbörjades ett nytt arbete med att inreda den ena längan ca 1000 m2 i stallet. Malmö Stad önskade en konsertlokal med plats för 500 personer. Lokalen skall även kunna användas för teater, konst och andra störrre arrangemang.

Uppdraget gick till arkitekt Ulf Ernfors på det lilla Malmöbaserade arkitektkontoret Bygg-A Ernfors Jacobson arkitekter. De har lång erfarenhet av att ge gamla byggnader moderna möjligheter och samtidigt utgå ifrån, ”byggnadens själ”. I detta fall är det själva grovheten som är själen. De ville ha äkta material från närområdet bland annat grov kvistig ek till golvet och råsågad ek till innerväggen.

Ängavången Ekgolv fick beställning på 150 m2 ekgolv till foajen och ungefär lika mycket ekplank till innerväggen mellan foaje och evenemangslokalen.

Arbetet stoppades våren 2020 på grund av coronapandemin. Denna delen av stallet står för tillfället oanvänd. Men vi har nyligen besökt lokalen och tagit en del bilder. Här ovan syns golv och vägg med dörröppningen in till den stora lokalen. Dörrarna kommer att tillverkas i ek som vi levererat.

Det är en stor stallbyggnad 15 meter takhöjd. Det grova, råa och naturliga har man velat bevara och det återspeglas överallt. Stenmurarna, väggen med råsågade plank och golvet med mycket kvist och utan lack eller annan ytbehandling. Lin till isolering, ull för bästa akustik, kalkfärg som brandskydd och i övrigt äkta linoljefärg.Ängavången Ekgolv på Torup

Arkitekten ville uppnå akustik av yppersta kvalitet och tog därför hjälp av akustikern Lennart Nilsson, som har både Berwaldhallen och Dramatiska Institutet på sitt CV.

Foton: Emma Sandell Festin

Arbetet kommer snart att återupptas, så vi hoppas att många besökare inom kort kan få uppleva denna annorlunda och vackra lokal. Se bara på denna detalj, hur golvet passats in mot ytterväggens stenmur:

 

Här är arkitekten, skogs- och träentusiasten Ulf Ernfors i sin skog. Trädet är en Kaskadgran, Abies nobilis.

Sångtexten till “Skånska Slott och Herresäten” är full av fantasifulla rim som det ovan citerade. Fortsättningen av versen lyder:

“Att smaka på kaka som bakats på spett
Dig ber hennes nåd, friherrinnan Coyet”

Vid tiden för visans tillkomst ägde Heriette Coyet slottet. Hon beskrivs som kulturpersonlighet, silhuettklippare (?) och slottsfru. Hon gjorde Torup till något av ett kulturcentrum. Slottet restaurerades varsamt, borggården förminskades och ett vagnslider gjordes om till bibliotek. En jättelik, vackert inbunden bok om Torups historia författades av Henriette Coyet.

Det är två fantastiska rimsmeder som ligger bakom vistexten: Hjalmar Gullberg och Bengt Hjelmqvist.

Du hittar hela texten och Edvard Perssons sång här.

Dela:

Skogsexkursioner i Ängavången med Emma och Lennart

Emma Sandell-Festin är vårt senaste tillskott till styrelsen för Ängavången Ekgolv. Hon är utbildad jägmästare och har doktorerat i skogsskötsel på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Emma har ofta, redan som mycket ung, vistats ute i skogen i Bosarp och speciellt i Ängavången. Hon och Lennart har diskuterat och provat sig fram till den skötselmodell som nu tillämpas i Ängavången. En skötsel som innebär att kombinera ekodling med naturvård och en besöks-/rekreationsvänlig skog. Hennes uppgift i styrelsen är att sprida kunskap om denna naturnära skogsskötsel både till leverantörer av ekvirke och till kunder.

I slutet av september var det dags för de första två skogsexkursionerna i Ängavången

Den 24:e var det först ut med en liten grupp av kunder och arkitekter som med stort intresse lärde sig att odla ek i kontinuitet och i blandskog.

Annorlunda skogsskötsel kräver pedagogiska hjälpmedel

 

Vi använder en modell med skalenliga ekar för att förklara hur de utvalda ekarna, framtidsstammarna, sköts som individer i enlighet med metoder framtagna och utvecklade i Blekinge.

Kunskaperna från Blekinge kombineras med kunskaper från Tyskland och Danmark i det som kallas Naturnära skogsbruk.

I korthet: Lär av naturen och följ i görligaste mån de naturliga processerna vid skötsel och (plock-) huggning.

 

 

Den 29:e var det dags för nytt besök. Denna gång en större grupp bestående av skogsägare,  de flesta hängivna ekodlare och medlemmar i föreningen Ekfrämjandet, som tillsammans med oss bjöd in till denna exkursion. Några av deltagarna kom långväga från ekrika trakter 40 mil härifrån.

Evighetsträd, en del av naturvården

Här promenerar vi i den del av Ängavången som växlar mellan hagmark och skog. Här är de flesta ekarna så kallade evighetsträd, dvs de ska stå så länge de lever och bidra till mångfald och naturvård.

På Hallabacken växer våra vackraste ekar. De bidrar starkt till rekreationsvärdet, här stannar man gärna till, tittar uppåt och tar av sig mössan.

Tobias Bosson, välkänd Glimåkraprofil, lyssnar uppmärksamt. Tobias är med i vår styrelse och djupt engagerad i Ängavången Ekgolv. Han är skogsägare men inte ekodlare, (ännu).

Omställning till blandskog

Ett område med planterad gran ingår också i rundvandringen. Här plockhugger vi, glesar ut, skapar gläntor där ny blandskog med ek kan etablera sig.

I antal står ekarna för en ganska liten andel av träden medan de värdemässigt utgör 80-90% Därför finns det gott om utrymme för naturvårdsåtgärder mellan de värdefulla ekarna.

Här en lind som hamlats för att på lång sikt skapa ett gammalt ihåligt naturvärdesträd.

Anders Ekstrand, otroligt kunnig inom både naturvård och skogsskötsel, är nära granne här i Glimåkra och vice ordförande i Ekfrämjandet och i Skånes Naturvårdsförbund.

Tvillingekar

Tvillingekar är en trevlig syn.

Breanäs Strövområde

Exkursionen avslutades med att Anders visade ett skogsparti vid sjön Immeln  Området, Breanäs Strövområde, ägs av Region Skåne och på Anders initiativ sköts det som kontinuitetsskog. Här finns en blandskog med många fina ekar och tack vare kloka skötselåtgärder kommer det också nya ekar och andra träd i alla åldrar.

Är du intresserad av att vara med

på någon av våra kommande exkursioner i Ängavången. Eller vill besöka oss för att titta på golv.

Kontakta oss via mail: lennart@angavangen.se eller tobias@angavangen.se

Dela:

En golvplanka –> 3 kvadratmeter golv

Långa och breda golvplankor

Under juni har vi arbetat med att avsluta två mycket speciella leveranser. I båda fallen är det kunder som önskat extra långa och breda golvplank. I sådana fall använder vi oss av de två resurser som vi är extra stolta över. Nämligen 1. Ett nätverk där vi har kontakt med många skogsägare lokalt och 2. De egna ekarna i Ängavången.

Steg 1

Ek special till Ängavången

Denna fina ek kunde vi redan i mars beställa av en granne.

Långa och breda golvplank Ängavången Ekgolv

Rotstocken apterades på 6,4 meters längd.

Ek till långa och breda golvplank

Nästa ek valde vi ut i Ängavången. Rotstocken blev 6,2 m lång med en toppdiameter på 65 cm. Längd och vikt, ca 2 ton, gör det lite speciellt att få med stocken ut ur skogen. Om du vill se hur ett proffs fäller en ek, titta här:

Steg 2

Lång ekstock Ängavången Ekgolv

I april var det dags för sågning.

Långa breda golvplank Ängavången Ekgolv

Staplas noggrannt med många strö.

Steg 3 och 4

Sedan torkas planken i en av våra torkanläggningar i ca 7 veckor.

Långa och breda golvplank i Ängavången Ekgolv

In till snickerifabriken för hyvling. Från samma stock kommer både kvistrena som denna och plank som har mycket kvist.Lång ekplanka Ängavången Ekgolv

En kvist som denna blir mycket fin och dekorativ efter lagning.

Några av planken blev 3 m2, dvs 6 meter långa och en halv meter breda.

Steg 5; cliffhanger

Vi återkommer med bilder från de färdiga golven.

Dela: