Denna bild har vi lånat från tyska Vikipedia. Den visar 2 sätt att sammanfoga plank eller parkettstavar:

Not och spont (vänstra bilden) respektive not och lös fjäder  (högra bilden)

Vanliga frågor om trägolv

Vad är lös fjäder? Se fig. 1 ovan. Alternativ till spont. Istället för fast not och spånt kan plank eller parkettstavar förses med not på alla kanter runt om. Man använder sedan en lös fjäder, en träribba som trycks in i noten.
Vad är flytande golv?  Hela golvet ligger löst på underlaget. De olika delarna (planken/stavarna) sitter ihop på ett av 3 alternativa sätt: 1.De är limmade i kanterna. 2.De sitter samman i not och spont med ett klicksystem. 3.De är sammanhållna med byglar på undersidan (Junkers har ex.vis detta system). Genom att hela golvet är en träskiva som täcker hela ytan, så finns inga springor på den öppna golvytan. I stället adderas fuktrörelserna över hela golvbredden. Rörelsen, några mm till över 1 cm, döljs under sockellisten vid väggen.
Vad är fuktkvot?  Fuktkvoten anges i % och är ett mått på hur mycket vatten som finns kvar i träet. Fuktkvot = Vikten av vattnet i trävirket / Vikten av trävirket helt utan vatten.  Nyhuggen ek har en fuktkvot på 35-40%  Se även ”Jämnviktsfuktkvot” nedan.
Vad är fuktrörelser? Allt trä krymper respektive expanderar med årstidsväxlingarna. Men det är inte temperaturen som påverkar utan fukten.  På vintern när vi värmer våra bostäder blir luften inomhus väldigt torr. Då torkar trägolvet långsamt genom att avge en del av sin fuktighet till luften. När det torkar krymper det något. Störst är rörelsen på bredden av brädan medan längden (dvs i trädets längdriktning) nästan inte ändras alls.
Vad är hellimning?  Golvplank eller parkettstavar limmas ner mot underlaget, som kan vara ex vis betong. Limmet är flexibelt så att det klarar små fuktrörelser utan att släppa. Limmet fungerar också som fuktspärr.
Vad är jämnviktsfuktkvot?  Den fuktkvot där träet är i balans med den omgivande luften vid viss temperatur och fuktighet. Se även under menyn Om fukt och fuktrörelser
Vad är klickgolv? Ett flytande golv där lamellbrädorna hålls samman med en patenterad metod att ”klicka” ihop brädorna.
Vad är kvartersågning? En metod att såga upp stocken till plank så att en stor andel av planken får stående årsringar. Engelska: Quater sawing. Namnet kommer av att man delar stocken i 4 delar. Läs mer här.
Vad är lamellgolv? Lamellgolv består av tre hoplimmade skikt av trä: Ett undre skikt i längsgående furu, ett mittskikt i tvärgående furu och ett övre längsgående skikt i det träslag man väljer på sitt golv; ek, furu eller ädelträ. Lamellgolven klickas eller limmas ihop med varandra till ett flytande golv.
Vad är laminatgolv? Som ett lamellgolv, men det översta skiktet är inte trä utan en imitation av trä eller klinker. Imitationen, bilden på papper skyddas av ett slitskikt i plast.
Vad är not? Hyvlat eller fräst spår i trä. Se fig 1 ovan.
Vad är spont? Plankan hyvlas både från ovansida och undersida så att man får en utskjutande spont, som passar in i noten på nästa planka. Se fig 1 ovan.

Vad är stående årsringar?

Formförändringar - TräGuiden

Bilden visar hur brädor och reglar deformeras när träet torkar. Formstabilast är brädor och plank med stående årsringar. De är dessutom hårdast och har minst fuktrörelser.