Tillbaka till produktlistan
  • Tjocklekar16 eller 24 mm
  • Bredder108, 135, 180, 224 mm
  • Längderfallande 3-1 m eller 4-1 m Kan fås upp till 6,2 m och i fasta längder

Äkta skeppsgolv

Massiva ekplank avsedda för skeppsgolv

Med äkta skeppsgolv menar vi att det gjorts på det ursprungliga sättet: För att få ett helt vattentätt golv, så “nåtas” mellanrummen mellan planken med en gummimassa. Detta görs efter läggning, men före slipning och ytbehandling. Nåten följer träets rörelser vid torrt respektive fuktig väderlek och lämnar inga springor för vatten att tränga ner. Den verkligt skicklige golvläggaren kan lägga ett skeppsgolv som våtrumsgolv i badrummet!

Med Ängavången flexibla system för 16/24-mm golvplank med lös fjäder, kan man lägga ett äkta skeppsgolv. Plankorna är de samma, men vi levererar en något bredare fjäder för att lämna ett 4-5 mm mellanrum för nåten.

I äkta skeppsgolv, skruvas planken rakt ner mot underlaget och hålen pluggas sedan igen. Det går naturligtvis lika bra att montera på samma sätt som med andra tiljor, med hellimning eller att skruva i fjäder. Men för att få fram den äkta marina känslan, så hör pluggar till. De bildar ett diskret och vackert extra-mönster i golvet.

Priset är samma som för golvplank, dessutom får du 5 mm extra bredd, så m2-priset blir ca 4% lägre. Men läggningen blir lite dyrare och du bör anlita proffs. Vi kan ge tips om skickliga golvläggare.

SorteringKrav
ÄngVarierar i ljus och färg som den vackra ljusa sommarängen. Har mindre kvistar och i mindre antal.
SkogVarierar mellan ljus och mörker som den hemlighetsfulla skogen. Har större och fler kvistar och ibland en del ytved.